Links

www.allesoverhetgebit.nl

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:
www.knmt.nl

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie:
www.nvoi.nl

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie:
www.nvvp.com

Instructiefilm over DPSI-score (rapportcijfer tandvlees):
www.youtube.com/watch?v=1KebFpM0BLw

Werken als assistente:
www.werkbijdetandarts.nl

Internetadressen voor kindertandheelkunde:
www.jeugdtandverzorging.nl
www.lekkerbelangrijk.nl
www.wisselwereld.nl

Orthodontie/Trainers:
www.myoresearch.com/cms/index.php?general_public (engels)

Internetadressen voor ouders:
www.opvoeden kun je leren.nl

Commerciële internetadressen:
www.tandartsplein.nl/winkel/?ref=tploenen.nl
www.colgate.com

Andere adressen:
www.apeldoorn.nl
www.loenen.nu
www.d-eyefotografie.nl

Heeft u een suggestie voor een website, stuur dan een email naar info@tploenen.nl